Реєстрація Забули пароль?
Головна Новини Он-лайн замовлення публікації Видання Контакти
Публікації в виданнях України    
 

Новини

В Міністерстві юстиції зареєстроване рішення НКЦПФР від 16.04.2019 №214 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (щодо публікації в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку)"

Рішення затверджене НКЦПФР з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог законодавства у зв'язку з припиненням здійснення публікацій в офіційних виданнях НКЦПФР. Відповідні зміни внесені до:
- Порядку здійснення емісії та реєстрації випуску акцій акціонерних товариств, які створюються шляхом злиття, поділу, виділу чи перетворення або до яких здійснюється приєднання, затвердженого рішенням НКЦПФР від 09 квітня 2013 року №520;
- Порядку заміни свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) емісійних цінних паперів у зв’язку зі зміною найменування емітента та/або забезпеченням існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі, затвердженого рішенням НКЦПФР від 23 квітня 2013 року №736;
- Порядку анулювання викуплених акціонерним товариством акцій без зміни розміру статутного капіталу, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06 серпня 2013 року №1415;
- Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, затвердженого рішенням НКЦПФР від 27 грудня 2013 року №2998;
- Положення про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі, затвердженого рішенням НКЦПФР від 22 січня 2014 року №47;
- Положення про порядок реєстрації випуску (випусків) акцій при заснуванні акціонерних товариств, затвердженого рішенням НКЦПФР від 27 травня 2014 року №692;
- Положення про формування інформаційної бази даних про ринок цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 03 червня 2014 року №733;
- Порядку переведення випущених емітентом у документарній формі акцій на пред’явника в іменні акції, затвердженого рішенням НКЦПФР у від 24 червня 2014 року №804;
- рішення НКЦПФР від 11 листопада 2014 року №1511 «Щодо запобігання порушенням прав інвесторів та уникнення ризиків професійних учасників»;
- Положення про порядок проведення конкурсу з визначення уповноважених рейтингових агентств та порядок ведення Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств, затвердженого рішенням НКЦПФР від 10 серпня 2017 року №607;
- Порядку збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства, затвердженого рішенням НКЦПФР від 12 червня 2018 року №385.

Ознайомитися с текстом рішення можна за посиланням https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0754-19.

Повернутись