Реєстрація Забули пароль?
Головна Новини Он-лайн замовлення публікації Видання Контакти
Публікації в виданнях України    
 

Новини

Сьогодні набрав чинності Закон України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", який замінив Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок"

Серед численних новацій, які є в Законі, наразі звертаємо увагу на зміни в вимогах до розкриття інформації емітентами цінних паперів:
- припинила своє існування загальнодоступна інформаційна база даних НКЦПФР про ринок цінних паперів, розміщення інформації відтепер здійснюється лише в базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (але технічно нічого не змінилось);
- емітенти цінних паперів, які мають суспільний інтерес, відтепер зобов'язані розкривати інформацію в повному обсязі (як раніше робили публічні акціонерні товариства, які здійснили публічну пропозицію, та банки) незалежно від кількості акціонерів, в тому числі й проміжну регулярну інформацію;
- вимоги Закону щодо розкриття регульованої інформації також застосовуються до особи, яка надає забезпечення;
- вимоги щодо залучення аудитора для висловлення думки щодо звіту про корпоративне управління не застосовуються до приватних акціонерних товариств, крім тих, які є підприємствами, що становлять суспільний інтерес;
- прикінцеві та перехідні положення Закону не містять положень щодо відтермінування розкриття річної регулярної інформації за 2019 рік, які містилися в Законі України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Ознайомитись з текстом закону можна за посиланням https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15

Повернутись