Реєстрація Забули пароль?
Головна Новини Он-лайн замовлення публікації Видання Контакти
Публікації в виданнях України    
 

Новини

Верховною радою України прийнято нову редакцію Закону "Про акціонерні товариства"

Нова редакція Закону (реєстраційний номер проекту Закону 2493) передбачає внесення низки змін та уточнень до нині чинних процедур та вимог до діяльності акціонерних товариства, зокрема, такі:
- поряд з дворівневою (наглядова рада та виконавчий орган) вводиться однорівнева (рада директорів) система управління;
- вводяться процедури проведення загальних зборів із застосуванням електронного голосування, дистанційного проведення загальних зборів, спрощена процедура прийняття рішень загальними зборами, в яких беруть участь всі акціонери;
- вводиться обов'язкова посада корпоративного секретаря в акціонерних товариствах, що становлять суспільний інтерес, та приватних акціонерних товариствах з кількістю акціонерів більше 100;
- підвищується відповідальність посадових осіб акціонерного товариства;
- вносяться зміни у процедури прийняття рішень щодо значних правочинів та правочинів з заінтересованістю;
- вносяться зміни у процедурах злиття, приєднання, поділу, виділу та перетворення акціонерних товариств;
- вводиться можливість обліку часток ТОВ у Центральному депозитарії.

Нова редакція Закону набере чинності 01.01.2023 року. Акціонерні товариства будуть зобов’язані привести свою діяльність, у тому числі статути та внутрішні положення, у відповідність із Законом до 31 грудня 2023 року.

Ознайомитись з текстом проекту закону можна за посиланням http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67468/ (Текст законопроекту до другого читання зі змінами 07.12.2021, Порівняльна таблиця (Друге читання) (15.07.2022) )

Повернутись