Реєстрація Забули пароль?
Головна Новини Он-лайн замовлення публікації Видання Контакти
Публікації в виданнях України    
 

Новини

НКЦПФР прийняла рішення №154 від 16.02.2023 року "Щодо визнання такими, що втратили чинність, рішень НКЦПФР від 19 вересня 2022 року № 1183 та від 06 листопада 2022 року № 1318, а також щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду на період дії воєнного стану"

Цим рішенням НКЦПФР встановлює наступне:

  • у період дії воєнного стану загальні збори акціонерів акціонерного товариства, незалежно від змісту норм статуту та інших внутрішніх документів акціонерного товариства, якими регулюється порядок скликання та проведення загальних зборів, можуть бути проведені виключно одним з наступних шляхів:
    • дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР від 16 квітня 2020 року № 196 (із змінами);
    • проведення загальних зборів акціонерів акціонерного товариства, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» (за виключенням випадків, коли місцем проведення загальних зборів є тимчасово окуповані території України або територія держави, що визнається згідно з законодавством України державою-агресором);
  • акціонерні товариства, місцезнаходження яких розташовані на територіях України, які не є тимчасово окупованими Російською Федерацією територіями України (тимчасово окупованими територіями), відповідно до статті 1-1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», повинні провести у 2023 році річні загальні збори не пізніше 30 квітня 2023 року;
  • після затвердження Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, схваленого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 грудня 2022 року № 1458 (далі – Порядок), дистанційні загальні збори акціонерів акціонерних товариств, які передбачені підпунктом першим пункту другого цього рішення, проводяться відповідно до цього Порядку. Дистанційні загальні збори акціонерів акціонерних товариств, рішення про проведення яких були прийняті до набрання чинності Порядком, вказаним у цьому пункті, продовжують скликатися та проводитися відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2020 року № 196 (із змінами).

Ознайомитись з текстом рішення можна за посиланням https://www.nssmc.gov.ua/document/?id=13333809

Повернутись