Реєстрація Забули пароль?
Головна Новини Он-лайн замовлення публікації Видання Контакти
Публікації в виданнях України    
 

Новини

НКЦПФР прийнято рішення «Про встановлення порядку розкриття емітентами цінних паперів інформації щодо наявності зв’язків з іноземними державами зони ризику під час дії воєнного стану» №181 від 21.02.2023

Відповідно до цього рішення всі емітенти цінних паперів у термін до 30.04.2023 надати інформацію щодо наявності зв’язків з іноземними державами зони ризику з 01.01.2021 – 31.12.2022

Іноземними державами зони ризику в даному рішенні є російська федерація, Республіка Білорусь, Ісламська Республіка Іран, Корейська Народно-Демократична Республіка.

Інформація має бути подана до НКЦПФР через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

До інформації щодо наявності зв’язків з іноземними державами зони ризику належить:

  1. наявність в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику;
  2. наявність в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику;
  3. наявність в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику;
  4. наявність в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику;
  5. наявність у емітента ділових відносин з контрагентами держави зони ризику або контрагентами, які контролюються державою зони ризику;
  6. розташування дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику;
  7. наявність юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1–3;
  8. наявність у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику;
  9. наявність у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику.

Ознайомитись з текстом рішення можна за посиланням https://www.nssmc.gov.ua/document/?id=13336500

Повернутись