Реєстрація Забули пароль?
Головна Новини Он-лайн замовлення публікації Видання Контакти
Публікації в виданнях України    
 

Новини

НКЦПФР прийняла рішення №351 від 24.03.2023 року "Щодо особливостей подання банками та іншими фінансовими установами, нагляд за якими здійснює НБУ, окремих документів до НКЦПФР під час дії воєнного стану"

Цим рішенням НКЦПФР встановлює, що період дії воєнного стану при поданні до НКЦПФР документів:

  • для реєстрації випуску, реєстрації випуску та затвердження проспекту цінних паперів, затвердження проспекту цінних паперів, для реєстрації звіту про результати емісії/розміщення цінних паперів банки та інші фінансові установи, нагляд за якими здійснює Національний банк України (далі – НБУ), у пакеті документів у примітках до фінансової звітності та аудиторському звіті щодо річної фінансової звітності та/або звіті щодо огляду проміжної фінансової інформації можуть не зазначати інформацію щодо повноти формування та сплати статутного капіталу емітента та джерел походження грошових коштів, за рахунок яких сформовано статутний капітал, за період з дати державної реєстрації юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську або іншу діяльність фінансових установ, нагляд за якими здійснює НБУ, до дати видачі останнього свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, або в інших випадках здійснення емісії цінних паперів;
  • для отримання ліцензії на провадження певного виду професійної діяльності на ринках капіталу банки у пакеті документів, передбаченому ліцензійними умовами провадження відповідного виду професійної діяльності на ринках капіталу, можуть не надавати відомості за формою, визначеною НКЦПФР, що містять інформацію про початковий капітал заявника та джерела його походження, документи, що підтверджують сплату початкового, статутного та власного капіталу заявника, та підтверджуючі документи про джерела походження коштів, за рахунок яких їх сформовано, та не зазначати в аудиторському звіті щодо річної фінансової звітності та/або звіті щодо огляду проміжної фінансової інформації інформацію, передбачену вимогами підпунктів 1 – 3 пункту 1 та пункту 3 глави 2 розділу ІІ Вимог до інформації, що стосується аудиту або огляду фінансової звітності учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, нагляд за якими здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2021 № 555.

Ознайомитись з текстом рішення можна за посиланням https://www.nssmc.gov.ua/document/?id=13373001

Повернутись