Реєстрація Забули пароль?
Головна Новини Он-лайн замовлення публікації Видання Контакти
Публікації в виданнях України    
 

Новини

В Міністерстві юстиції зареєстровано рішення ДКЦПФР від 04.10.2011 №1403 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (щодо розкриття інформації компаніями з управління активами про результати діяльності корпоративних інвестиційних фондів)"

Рішенням ДКЦПФР від 04.10.2011 №1403 емітенти акцій корпоративних інвестиційних фондів, які уклали договори про управління активами таких корпоративних інвестиційних фондів з компаніями з управління активами, звільняються від обов'язку розкривати інформацію відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 19.12.2006 №1591.
Такі емітенти розкриватимуть інформацію відповідно до Положення про порядок складання та розкриття інформації компанією з управління активами про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), затвердженого рішенням ДКЦПФР від 01.08.2002 №216, до якого внесені відповідні зміни.

Крім того, рішенням ДКЦПФР від 04.10.2011 №1403 уточнюється порядок припинення обов'язку розкривати річну регулярну інформацію у випадку скасування емітентом випуску цінних паперів:

  • обов'язок здійснювати розкриття річної інформації поширюється на осіб, які станом на 31 грудня звітного року є емітентами;
  • обов'язок розкриття річної інформації припиняється з дати опублікування інформації про скасування реєстрації випуску цінних паперів та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів, за умови відсутності інших підстав, передбачених законодавством, для виникнення такого обов'язку;
  • у разі подання до НКЦПФР документів на скасування реєстрації випусків цінних паперів у період з 1 січня до 30 квітня року, наступного за звітним, емітент зобов'язаний розкривати річну інформацію відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Рішення ДКЦПФР від 04.10.2011 №1403 набуде чинності з 01.01.2012 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

Ознайомитись з текстом рішення можна за посиланням: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1383-11

Повернутись