Реєстрація Забули пароль?
Головна Новини Он-лайн замовлення публікації Видання Контакти
Публікації в виданнях України    
 

Новини

В Міністерстві юстиції зареєстровано рішення ДКЦПФР від 20.10.2011 №1483 "Про внесення змін до Положення про розкриття інформації емітентами акцій та облігацій підприємств, які знаходяться у лістингу організатора торгівлі, та Порядку заповнення форм розкриття інформації та змін до них емітентами акцій та облігацій підприємств, які знаходяться у лістингу організатора торгівлі"

Рішення розроблено ДКЦПФР з метою приведення Положення про розкриття інформації емітентами акцій та облігацій підприємств, які знаходяться у лістингу організатора торгівлі, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 22.06.2010 № 981 (зі змінами) та Порядку заповнення форм розкриття інформації та змін до них емітентами акцій та облігацій підприємств, які знаходяться у лістингу організатора торгівлі, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 22.06.2010 № 981, у відповідність до Законів України «Про внесення змін до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» щодо розкриття інформації на фондовому ринку» від 21.04.2011 № 3264-VI, «Про внесення змін до деяких Законів України щодо нагляду на консолідованій основі» від 19.05.2011 №3394-VI

Основні зміни, які вносяться рішенням до Положення та Порядку:

  • встановлюється обов'язок емітентів акцій та облігацій підприємств, які знаходяться у лістингу організатора торгівлі, розміщувати інформацію, перед її опублікуванням в одному з офіційних друкованих видань, на власному веб-сайті, а також повідомляти організатора торгівлі про розкриття інформації, після її розміщення в ЕСКРІН;
  • уточнюється перелік емітентів цінних паперів, на яких поширюється дія Положення та Порядку;
  • уточнюється порядок подання до ДКЦПФР реєстраційних форм в паперовій формі;
  • додаток 26 до Порядку (узагальнена інформація про стан корпоративного управління) доповнюється Звітом про корпоративне управління (який заповнюватиметься фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств).

Рішення ДКЦПФР від 20.10.2011 №1483 набуде чинності з дня його офіційного опублікування, крім одного пункту, який набуде чинності одночасно з набранням чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання ринків фінансових послуг".

Ознайомитись з текстом рішення можна за посиланням: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1472-11

Повернутись