Реєстрація Забули пароль?
Головна Новини Он-лайн замовлення публікації Видання Контакти
Публікації в виданнях України    
 

Види публікацій

Повідомлення про прийняття рішення про забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі

 

Відповідно до Положення про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі, затвердженого рішенням НКЦПФР від 22.01.2014 №47, емітент цінних паперів повинен не пізніше 5 робочих днів від дати прийняття рішення про забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі, опублікувати в офіційному друкованому виданні НКЦПФР та місцевій газеті повідомлення про прийняття цього рішення.

Повідомлення про прийняття рішення повинно містити:

  • реквізити емітента: повне та скорочене (за наявності) найменування згідно з установчими документами; код за ЄДРПОУ, реєстраційний код за ЄДРІСІ (для пайового інвестиційного фонду); місцезнаходження згідно з реєстраційними документами юридичної особи; адресу для поштових повідомлень; телефон, факс;
  • реквізити випуску іменних цінних паперів документарної форми існування, щодо якого прийнято Рішення, - вид/характеристику/серію, різновид, тип цінних паперів; дані свідоцтва про реєстрацію випуску (дата реєстрації, орган, що видав свідоцтво, та реєстраційний номер випуску); міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів;
  • інформацію про те, що підтвердженням прав на цінні папери та прав за цінними паперами в бездокументарній формі є обліковий запис на рахунку у цінних паперах власника в депозитарній установі, а документальним підтвердженням їх наявності на певний момент часу є виписка з цього рахунку в цінних паперах;
  • реквізити Центрального депозитарію, який буде обслуговувати випуск цінних паперів, щодо якого прийнято Рішення (найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження);
  • реквізити депозитарної установи, у якої емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам цінних паперів (найменування, місцезнаходження, телефони контактної особи, код за ЄДРПОУ; дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи - номер ліцензії, дата видачі, орган, що видав ліцензію);
  • інформацію про потребу укладення власником цінних паперів договору про обслуговування рахунку в цінних паперах з обраною ним депозитарною установою (у разі відсутності такого договору).

Даний вид інформації можна опублікувати в наступних виданнях:

Он-лайн замовлення публікації:

 
Повернутись