Реєстрація Забули пароль?
Головна Новини Он-лайн замовлення публікації Видання Контакти
Публікації в виданнях України    
 

Види публікацій

Повідомлення про створення акціонерного товариства однією особою або про придбання однією особою усіх акцій акціонерного товариства

 

Відповідно до ст. 6 Закону України "Про акціонерні товариства" та розділу ХІ Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 №2826, у разі створення акціонерного товариства однією особою або придбання однією особою усіх акцій товариства емітент цінних паперів зобов'язаний опублікувати відомості про це в офіційному друкованому виданні НКЦПФР.

Відомості про створення акціонерного товариства однією особою опубліковуються протягом 15 днів з дати отримання свідоцтва про державну реєстрацію випуску акцій.

Відомості про створення акціонерного товариства однією особою складаються з такої інформації:

  • найменування акціонерного товариства;
  • ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента);
  • дата отримання свідоцтва про державну реєстрацію випуску акцій;
  • найменування засновника акціонерного товариства (для засновника - юридичної особи)

У разі створення акціонерного товариства фізичною особою здійснюється напис "Фізична особа".

Відомості про придбання однією особою усіх акцій товариства опубліковуються в порядку розкриття особливої інформації про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.

Даний вид інформації можна опублікувати в наступних виданнях:

Он-лайн замовлення публікації:

 
Повернутись