Реєстрація Забули пароль?
Головна Новини Он-лайн замовлення публікації Видання Контакти
Публікації в виданнях України    
 

Види публікацій

Проспект емісії /зміни до проспекту емісії цінних паперів

 

Відповідно до розділу VII Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 №2826 розкриття інформації, що міститься у проспекті емісії (інформації про випуск) цінних паперів та змінах до проспекту емісії (інформації про випуск) цінних паперів, здійснюється у разі публічного розміщення цінних паперів.

Розкриття інформації, що міститься у проспекті емісії (інформації про випуск) цінних паперів та змінах до проспекту емісії (інформації про випуск) цінних паперів, здійснюється емітентом у повному обсязі шляхом опублікації проспекту емісії (інформації про випуск) цінних паперів, змін до проспекту емісії (інформації про випуск) цінних паперів в офіційному друкованому виданні НКЦПФР. При цьому зміни до проспекту емісії (інформації про випуск) цінних паперів публікуються в тому самому офіційному друкованому виданні НКЦПФР, в якому було опубліковано проспект емісії (інформацію про випуск) цінних паперів.

Емітент зобов'язаний розкрити інформацію, що міститься у проспекті емісії (інформації про випуск) цінних паперів, після реєстрації такого проспекту емісії (інформації про випуск) в НКЦПФР та не менш як за 10 днів до дати початку укладення договорів з першими власниками, визначеної проспектом емісії (інформацією про випуск) цінних паперів.

Емітент зобов'язаний розкрити інформацію, що міститься у змінах до проспекту емісії (інформації про випуск) цінних паперів, після реєстрації таких змін у НКЦПФР, протягом 30 днів з дня опублікування відповідного проспекту емісії (інформації про випуск) цінних паперів, але не менш як за 10 днів до дати початку укладення договорів з першими власниками, визначеної проспектом емісії (інформацією про випуск) цінних паперів (з урахуванням цих змін).

У випадку внесення емітентом змін до проспекту емісії цінних паперів щодо продовження строків обігу та погашення облігацій підприємств емітент зобов'язаний розкрити інформацію, що міститься у таких змінах, протягом 15 днів з дня їх реєстрації в НКЦПФР.

Вимоги до проспекту емісії акцій визначені Порядком реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу акціонерного товариства, затвердженого рішенням НКЦПФР від 31.07.2012 №1073.

Вимоги до проспекту емісії облігацій визначені Положенням про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, затвердженого рішенням НКЦПФР від 27.12.2013 №2998.

Даний вид інформації можна опублікувати в наступних виданнях:

Он-лайн замовлення публікації:

 
Повернутись